Tilbage til foreningslisten

Sammenslutningen af Idrætsforeninger

Hvem - er foreningen

SIG har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til Gentofte Kommune og andre, hvis virke indenfor kommunen har interesse for idrætsforeningerne i kommunen.

Hvad - laver foreningen

SIG varetager medlemmernes interesser ved at følge støttesystemer, regler m.v., som regulerer relationerne mellem kommunen og idrætsforeningerne.

Hvad - koster det

400,kr. årligt pr. medlemsforening.

Andet

Enhver i Gentofte Kommune hjemmehørende idrætsforening, der er tilsluttet enten Danmarks Idræts-Forbund og/eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger optages som medlem efter begæring.

Andre idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, og som opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, kan optages som medlem ved repræsentantskabets beslutning.

Formand:
Ulrik Hesse
ulrikhesse@gmail.com

Kontaktpersoner:

Næstformand:
Karsten Bobæk
karsten.bobek@live.com

 

Linda Gry
lindagry@gmail.com


Kasserer

Lisbet Elkjær
E-mail: lisbetelkjaer@hotmail.dk

 

Tina  Rasmussen
E-mail: lg.tina@live.dk

 

Morten Samsøe Jacobsen
E-mail: heibak@mail.dk

 

Per Plesner-Jacobsen
E-mail per@plesner-jacobsen.dk

 

Hanne Grønne Leth
E-mail: Hanne@leth.nu

 

Thorkild Pedersen
E-mail: thorkildpedersen@mail.dk


Tilbage til foreningslisten